زبان سرخ نورافکن علیه سرخ پوشان !

تپش3-اتفاق تلخی در پایان بازی سپاهان و پیکان رخ داد.

زبان سرخ نورافکن علیه سرخ پوشان !
به گزارش تپش 3:

امید نورافکن پس از بازی سپاهان مقابل پیکان وقتی به رختکن رفت و با گوشی همراه خود گلهای بازی پرسپولیس و گلگهر را دید ، شروع به داد و بیداد کرد و عصبانی شد.

همین موضوع سبب شد تا مورایس سمت او برود و بازیکن 15 میلیاردی خود را دعوت به آرامش کند.

 

وب گردی

نظر شما

آخرین مطالب