حکم جنجالی کمیته انضباطی / محکومیت تیم لیگ برتری

کمیته وضعیت و انضباطی فدراسیون فوتبال آرای جدید خود را صادر کردند.

حکم جنجالی کمیته انضباطی / محکومیت تیم لیگ برتری
به گزارش تپش 3:

کمیته وضعیت بازیکنان در خصوص رای پرونده مسعود اسدی و باشگاه شاهین تابان بوشهر اعلام کرد ضمن اعلام پایان رابطه قراردادی فی مابین، باشگاه شاهین تابان بوشهر به پرداخت 660000000 ریال بابت اصل خواسته و غرامت ناشی از فسخ غیرموجه قرارداد و پرداخت 14/388/000ریال بابت هزینه دادرسی در حق مسعود اسدی محکوم شد.

همچنین کمیته وضعیت بازیکنان در خصوص رای پرونده مرتضی حیدری و باشگاه شاهین تابان بوشهر اعلام کرد ضمن اعلام پایان رابطه قراردادی فی مابین، باشگاه شاهین تابان بوشهر به پرداخت800/000/000 ریال بابت اصل خواسته و غرامت ناشی از فسخ غیرموجه قرارداد و پرداخت000/440/17 ریال ریال بابت هزینه دادرسی در حق مرتضی حیدری محکوم شد.

* کمیته وضعیت بازیکنان باشگاه را صنعت مس رفسنجان به پرداخت 1/308/688/000 ریال بابت اصل خواسته و پرداخت 28/000/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق عیسی پرتو محکوم کرد.

ضمن اینکه این کمیته دعوای خواهان را به میزان81/312/000 ریال مردود اعلام و قرار رد دعوی را صادر کرد.

خبر دیگر از فدراسیون فوتبال این که کمیته انضباطی به دلیل تخلفات مهرداد فهیمی، سرپرست تیم شهدای بابلسر تخلفاتی مبنی بر بدرفتاری  در قبال مقام رسمی که منجر به اخراجش از بازی شد، رخ داد. وی به دو جلسه از همراهی تیم خود محروم است و باید 300 میلیون ریال جریمه نقدی پرداخت کند.

این رای قابل تجدید نظر است.

 

وب گردی

نظر شما

آخرین مطالب