اعلام آرای جدید کمیته وضعیت

کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را درباره پرونده های مختلف اعلام کرد.

اعلام آرای جدید کمیته وضعیت
به گزارش تپش 3:

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، با توجهبه شکایت حامد نورالهی از باشگاه شهردای بندرعباس، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 330 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت طه شریعتی خامنه از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیاردو 725 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 38 میلیون و 150 هزار ریال هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد و کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 200 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پی شکایت میثم حسین پور از باشگاه سپیدرود رشت، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 525 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

*در پرونده شکایت امین مجیدی پور از باشگاه شهرداری فوتسال، این باشگاه به پرداخت مبلغ 585 میلیون ریال اصل خواسته و مبلغ 12 میلیون و 753 هزار ریال هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید.

*با توجه به شکایت محمدرضا آزادی از هومن صمیمی، کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان علیه هومن صمیمی به دلیل فقدان سمت دادخواست دهنده قرار رد صادر کرد.

انتهای پیام/

 

وب گردی

نظر شما

آخرین مطالب