اعلام آرای کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال

کمیته وضعیت بازیکنان آرای جدید خود را در خصوص پرونده های مطروحه صادر کرد.

اعلام آرای کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال
به گزارش تپش 3:

و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال، آرای خود را در مورد پرونده‌های مطروحه به شرح زیر اعلام کرد:

با توجه به شکایت عبدالله حسینی از باشگاه ذوب آهن، این باشگاه به پرداخت 4 میلیارد و 862 میلیون و 541 هزار و 410 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 106 میلیون و 3 هزار و 402 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پی شکایت سینا خادم پور از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 4 میلیارد و 940 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 107 میلیون و 692 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 560 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

در پرونده شکایت کریم احمدی از باشگاه چوکای تالش، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 700 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 37 میلیون و 60 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

با توجه به شکایت پوریا شوریده ناو از باشگاه شهرداری آستارا، این باشگاه به پرداخت مبلغ 275 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 5 میلیون و 995 هزار بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پی شکایت حبیب شاکری از باشگاه دریای کاسپین، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و 100 میلیون بابت اصل خواسته و مبلغ 23 میلیون و 980 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

در پرونده شکایت نیما انتظاری از باشگاه نفت مسجد سلیمان، این باشگاه به پرداخت مبلغ 2 میلیارد و 940 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 64 میلیون و 92 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم گردید. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 560 میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

با توجه به شکایت ایمان غلامی از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ 3 میلیارد و 500 میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 76 میلیون و 300 هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان 500 میلیون ریال قرار صادر کرد.

آرای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

انتهای پیام/

 

وب گردی

نظر شما

آخرین مطالب