با سمج ترین دوست دختر دنیا آشنا شوید / پسر بیچاره به پلیس پناه برد !

یک دختر با پیگیری های بسیار خود برای ارتباط با دوست پسرش از 8 تلفن و به مدت 24 ساعت با او تماس گرفت و به سمج ترین دوست دختر دنیا تبدیل شد.

پایگاه خبری تحلیلی تپش:

دختری پس از دو هفته دوستی با جدایی از دوست پسرش به مدت یک هفته با شماره منزل ، محل کار و تلفن همراه دوست پسرش با 8 گوشی و به مدن 24 ساعت تماس می گیرد  و در نهایت نیز با شکایت پسر بازداشت می شود . همین کار او ، این دختر را به سمج ترین دوست دختر دنیا تبدیل کرده است.

سمج+ترین+دوست+دختر+دنیا

سمج+ترین+دوست+دختر+دنیا1

وب گردی

ارسال نظر

 

آخرین مطالب