پای علی دایی هم به تولد های آن چنانی باز شد / آقای دایی شما کجا و اینجا کجا ؟!

تولد حسن دایی با حضور برادر علی دایی برگزار شد.

پای علی دایی هم به تولد های آن چنانی باز شد / آقای دایی شما کجا و اینجا کجا ؟!
به گزارش تپش 3:

 شب گذشته مراسم تولد حسن دایی، برادر علی دایی در خانه‌اش برگزار شد.

تولد

وب گردی

نظر شما

آخرین مطالب